Интелигентни и високо квалифицирани преподаватели. Занимателни обучения и семинари. Изискани и елегантни лекции. Правдива и атрактивно поднесена информация. Знания и умения, които ще променят живота ви.

Анелия Милушева е етнолог, организатор на събития и работни ателиета за деца и възрастни, свързани с традиционната българска култура, съорганизатор и координатор на събори за народно творчество, лектор и водещ на срещи с фолклорна насоченост. Дългогодишна таньорка и певица в фолклорен ансамбъл, който е носител на множество български и международни призове и награди, включително вписване в листата на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. През годините е работила като педагог и е разработила иновативна програма за деца – „Академия по фолклор“. По настоящем е гимназиален преподавател по предмет, наречен „традиционна култура и национална идентичност“. Автор на две книги. Тя е докторант в катедра Етнология на СУ „Св.Климент Охридски“. Член е на управителен съвет на народно читалище и на Академично етноложко сдружение.

Обучения

Категория Име на обучението
Национални традиции и религиозни обреди БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЧНО-ОБРЕДЕН КАЛЕНДАР (Вяра, обреди и традиции – паралели минало-настояще) - лектор Анелия Милушева
Национални традиции и религиозни обреди БЪЛГАРСКИЯТ ТРАДИЦИОНЕН ИДЕАЛ ЗА ЖЕНСКА КРАСОТА